Poda d’arbres

Realitzem les podes d'arbres amb caiguda directa o de forma controlada

Poda d'arbres

Es diu que la millor poda és la que no es fa, i això és cert si considerem l’arbre en un entorn natural, però en el medi urbà s’ha de tenir en compte que els arbres que plantem han estat produïts en vivers i la seva estructura ha estat alterada durant el procés de cultiu, transport i plantació, i que el medi urbà imposa moltes restriccions al desenvolupament arbori.

Poda d'arbres urbans

A l’arbrat urbà la principal raó de poda és la seva situació, que moltes vegades fa entrar a l’arbre en conflicte amb les edificacions properes.

Cal considerar el risc de fractura en arbres que obliga a intervenir per raons de seguretat. Però no convé actuar només quan ja s’ha produït el conflicte, sinó aplicar la técnica de regulació de l’estructura de l’arbre de forma anticipada.

També cal dir que la poda d’arbres genera poda. En molts casos les raons de poda les provoquen les podes anteriors.

Poda d’arbres, tècniques

La poda d’arbres no consisteix en tallar branques, ni en decidir si es tallen més amunt o més avall.

Qualsevol manipulació de l’estructura de l’arbre per part del podador implica una resposta de l’arbre que pot acostar-se més o menys als objectius de la poda.

Per tant, per podar correctament necessitem conèixer anticipadament les respostes de l’arbre a les nostres accions. Així podem aconseguir els nostres objectius de la manera més eficient i recpectuosa.

No existeix una forma de poda predeterminada. La mateixa poda aplicada en diferents etapes o diferents models pot ser inadequada en uns casos i correcta en d’altres.

Especialistes en poda d'arbres

Això no vol dir que totes les tècniques de poda d’arbres es basin en el coneixement anticipat de la resposta de l’arbre. Hi ha tècniques que treballen exclusivament amb els rebrots adventícis. Es tracta de les anomenades podes periòdiques (caps de gat, poda del polze, poda geométrica,…) que en cas de fer-se s’han de cumplir tres condicions: fer-les desde la formació, mantener-les tota la vida i repetir-les cada any.

Els arbres són els éssers vius més grans de la terra i per poder podar-los cal accedir-hi. La poda d’arbres en alçada es basa en l’accés a els arbres mitjançant cistelles elevadores o la tècnica de trepa amb arnés i cordes, i en la poda de les branques adequades amb xerracs manuals i motoserres de poda.

A Podap realitzem podes de formació (poda estructural d’arbres joves), podes de manteniment (eliminació de branques seques, debilitades o malmeses d’arbres adults i madurs), podes de reformació (modificació de l’estructura d’arbres adults i madurs per regular-ne el creixement, podes per seguretat i tot tipus de podes periòdiques.

  • Treballem tant amb tècniques de trepa com amb cistelles elevadores.
  • Realitzem les podes amb caiguda directa o de forma controlada amb cordes, politges i frens de fricció quan la situació ho requereix, i sempre utilitzant eines correctament desinfectades, per no transmetre malalties entre arbres.

CONTACTE

Deixa les teves dades i contactem amb tu