You are here:

Serveis

Serveis

Oferim els nostres serveis a particulars, comunitats de veïns, administradors de finques i empreses que necessiten realitzar treballs de poda en alçada o tala controlada d’arbres o palmeres, ja sigui per raons de seguretat, com ara disminuir el risc de caigudes de branques, o motius de salut, estetics…

També col·laborem amb institucions públiques i empreses del sector que necessiten subcontractar especialistes per dur a terme treballs complexos o, com a reforç en pics de treball.

Poda d’arbres

Realitzem les podes d’arbres amb caiguda directa o de forma controlada

Poda de palmeres

Aprofitant per inspeccionar-ne l’estat i la possible afectació per plagues